Dr. Szécsi József – Hanuka és Karácsony ünnepéről

Hanuka a szabadság ünnepe, győzelem az elnyomás fölött! A hit és a hazaszeretet diadala! Az Istenbe vetett hit mindenkor a szabadságot jelenti! Karácsony ünnepe az első századokban formálódott ki és vált a kereszténység ünnepévé. Mindkét ünnep fénye Isten világát kívánja megjeleníteni, a világosság győzelmét a sötétség fölött!

Szécsi József c. egyetemi docens, Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem főtitkár, Keresztény-Zsidó Társaság

Print Friendly, PDF & Email