Jom Kippur – Neila

Jom Kipur napján ennek a legbenső köteléknek a feltárása párhuzamba állítható a főpap beléptével a Szentek Szentélyébe, miközben közvetlenül kapcsolatba került Isten jelenlétével. Sem embernek, sem angyalnak nem volt szabad megzavarnia a főpap és az Örökkévaló közötti kapcsolatot (Jeruzsálemi Talmud, Jomá 1:5.).

Támogassa hitközségünket: OTP Bank: 11736116-20014397

A kapcsolódásnak ezt a szintjét mindannyian el tudjuk érni Jom Kipur-i imánkkal, és különösen a Neilá, záróima megfelelő elmondásával. A Neilá jelentése: “bezárás” vagy “összezárás”. E percekben minden zsidó külön-külön “összezárkózik” az Örökkévalóval, mialatt feltárul lelkének az a legbenső szintje, ami egy az Örökkévaló legbensőjével.

A Neilá Jom Kipur ötödik imája. Bölcseink (Brésit rábá 14:9.) elmagyarázzák, hogy a léleknek öt szintje van. Az ötödik, legmélyebb szint a jechidá, a jáchid, “egyedülálló egység” szóból ered. A léleknek ez az a szintje, ami egyedülálló egységben kapcsolódik az Örökkévalóhoz – ez az ami feltárul a Neilá ima elmondása közben. A lélek felszínre kerülő szintje előrevetíti a Megváltás Korát, mert a Messiás fejezi ki minden ember jechidáját és tárja fel ezt az egyedülálló köteléket lényünk minden részében. Bárha már a közeljövőben így lenne!

Print Friendly, PDF & Email