A közel 150 éves Országos Rabbiképző története

Egykor Ferenc Józsefről nevezték el, ma akkreditált egyetem. Budapesten található Európa legidősebb folyamatosan ugyanazon a helyen működő rabbiképzője. Az intézmény a dualizmus korában nyitotta meg kapuit, az azóta eltelt közel 150 évben sok mindennek tanúi voltak az Rabbiképző falai. Erről beszélgettünk az intézmény egyik oktatójával.

Támogassa hitközségünket: OTP Bank: 11736116-20014397

A VIII. kerületi Palotanegyed (vagy egykori népnyelvi elnevezéssel: a Mágnásfertály) utcáin sorban állnak a főváros aranykorában, a Monarchia évei alatt historizáló stílusban épült házak, paloták. Közülük egy a Scheiber Sándor utcában található, letisztult külsejű épület, ami alapvetően neoreneszánsz stílusú, de szecessziós és orientalista elemek is fellelhetők rajta. Ez az utóbbi stílus az építészetben a „mesés” Keletet idéző, elsősorban ázsiai elemek átvételét jelentette, ilyen stílusban épült meg például a Dohány utcai zsinagóga vagy a mór jegyeket mutató Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. A Scheiber Sándor utcai épület szintén szorosan kapcsolódik a magyar zsidósághoz; mint Rabbiképző Intézet nyitotta meg a kapuit, ezt a feladatát 1877 óta folyamatosan ellátja, a tanítás csak egyetlen évben, 1944-ben szünetelt. Az iskola történetéről Háberman Zoltánnal, a ma Országos Rabbiképző  Zsidó Egyetem néven működő intézmény tanszékvezető egyetemi docensével beszélgettünk.

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Válasz a polgári kor igényeire

A Rabbiképző története, megszületésének körülményei nagyon szorosan összefonódnak a 19. századi polgárosodás folyamataival. A zsidók jogfosztott helyzete Magyarországon (is) a liberalizmus eszméinek terjedésével kezdett megváltozni, a reformkorban a különböző rendi országgyűléseken sorra előkerült az emancipáció, vagyis a jogegyenlőség kérdése. A polgárosulás folyamatait így a zsidó lakosság lelkesedéssel fogadta, közülük rengetegen vettek részt az 1848–1849-es szabadságharcban. „Honszeretetük” elismeréseként 1849 nyarán a nemzetgyűlés kimondta a jogegyenlőséget, de ez a törvény soha nem lépett életbe a szabadságharc bukása miatt. Végül a kiegyezés után közvetlenül, 1867-ben valósult meg a zsidó emancipáció, a zsidók egyenrangú állampolgári jogokat kaptak a keresztényekkel, 1895-től pedig bevett vallás lett.

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

A magyar zsidók egy nagy része így elkötelezett volt a magyar állam, az általa képviselt liberalizmus és általában a magyarság irányában. Ekkor jelent meg a valláson belül (igazi hungarikumként) a neológ irányzat. A zsidók sok külsőségben alkalmazkodtak a többségi társadalomhoz, például öltözködésben, haj- és szakállviseletben, illetve a zsinagógákat is több tekintetben keresztény templomok mintájára építették. Ebben az időszakban a zsidók körében megjelent egy erős magyar identitástudat, többek között ennek köszönhető, hogy a tízévente megtartott népszámlálások rendre kimutatták: a magyarok aránya egyre növekszik az országban. Az asszimilációs folyamat része volt a modern rabbiképzés megteremtése. A közép- és a kora újkorban ez az úgynevezett jesivákban történt, itt tanulmányozták a Tórát és a Talmudot, a neológok viszont mást is szerettek volna, igényeiknek nem felelt meg az ortodox közösségek zárt világa és iskolái.

 

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

A legenda szerint a Rabbiképző abból a pénzből épült, amit a magyar zsidó közösség büntetésként fizetett a Habsburg állam felé, amiért tevékenyen rész vettek a szabadságharcban. A történet részben igaz, hiszen aktivitásukért valóban hadisarccal sújtották őket Világos után, de a Rabbiképző nem ennek a visszafizetésből épült, a hadisarcot később egy iskolaalappal helyettesítették. Az intézmény valamiféle átmenet volt a jesivák és az egyetemek között. A hallgatóknak kötelező volt a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán doktori címet szerezni, ez volt a feltétele a rabbivá avatásnak. Az intézményben magas szintű, modern vallástudományt oktattak, később pedig egy gimnáziumi rész is nyílt, ez volt az úgynevezett „alsó tagozat”.

 

 

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

 

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Háborús évek, deportálások

A két világháború között egyre több és egyre súlyosabb jogsérelem érte a magyar zsidókat, de a Rabbiképző (1917 és 1944 között Ferenc József Rabbiképző néven) működni tudott egészen a német megszállásig, 1944. március 19-ig. Az épületben ekkor egy internálótábort rendeztek be, ahol nagyon sok rabbit is fogva tartottak, innen szállították őket valamelyik haláltáborba. Adolf Eichmann a Margaréta hadművelet után pár nappal érkezett Magyarországra, azzal a céllal, hogy a deportálásokat megszervezze. A „náci birodalom fő hóhérja” kifejezetten jártas volt a zsidó kultúrában, és tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a Rabbiképző könyvtára milyen magas kulturális értéket képvisel. Azt a beteg célt dédelgette magában, hogy a háború után létrehozzák majd a „kihalt fajok múzeumát”, ahol többek között a zsidók által használat tárgyakat is kiállítják. A Rabbiképző könyvtárának kimagaslóan értékes és régi darabjait teherautókra rakták e célból, és elindultak velük Németország felé. A könyveknek kalandos sorsuk lett, soha nem érkeztek meg Berlinbe. Végül egy prágai könyvtárból kerültek elő, onnan szállították vissza őket Magyarországra. Az intézményt további károk is érték a háború alatt: bombatalálat érte a tetőszerkezetet, egyes könyvekben golyónyomokat találtak, mivel a nyilasok a termekben lövöldöztek, de maga az épület viszonylag épségben vészelte át Budapest ostromát.

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Nemcsak magas szintű, de családias és elfogadó is

A háború alatt a magyar zsidóság hatalmas veszteségeket szenvedett, amit még az is tetézett, hogy körükből sokan 1956-ban elhagyták az országot. A kommunista vezetés nem zárta be a Rabbiképzőt, hiszen ezzel akarta prezentálni azt, hogy mekkora tolerancia és szabadság uralkodik az országban. A hallgatók és az oktatók létszáma nagyon lecsökkent, de még így is Kelet-Európa egyetlen rabbiképzője volt. 1950-ben került az intézmény élére a nyelvész és irodalomtörténész végzettségű rabbi, Scheiber Sándor, aki hosszú évekig töltötte be a vezetői posztot. Az ő munkássága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a traumatizált zsidó közösség újraéledjen, bár ezt a korban csak marginalizált módon tehette. Közösségszervezés szempontjából fontosak voltak a péntek esték, a 60-as években a Rabbiképző épületében gyűlt össze a főváros zsidó fiataljainak és értelmiségének egy jelentős része.

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

A rendszerváltás után fellendülés következett Schweitzer József főrabbi vezetésének köszönhetően, de Schőner Alfréd igazgatósága alatt vált az intézmény egyetemmé, Országos Rabbiképző  Zsidó Egyetem néven. Szintén 1989 után alakult meg (vagy éppen alakult újra) több zsidó iskola, ahol szükség volt judaisztikatanárokra, illetve a zsidó szociális intézmények megjelenése miatt a diplomás szociális munkások képzésének az igénye is megjelent. Az intézményben ma a rabbiképzésen, a judaisztika és a szociális munkás szakon, illetve a Doktori Iskolán kívül van felekezeti közösségszervező szak és zsidó kultúrtörténet mesterszak. A Rabbiképző létszámát tekintve kicsi egyetem, nagyjából 200 hallgatója van, közöttük sokan nem zsidó vallásúak. Ők a befogadó és családias hangulata miatt választották a Scheiber Sándor utcai intézményt.

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

Fotó: Rockstar Photographers – We Love Budapest

 

Print Friendly, PDF & Email

Vélemény, hozzászólás?